Хлебопечка Moulinex OW110130 HOME BREAD  

Хлебопечка Saturn ST-EC0128  

Хлебопечка Saturn ST-EC7772 Diona  

Хлебопечка Saturn ST-EC7775  

Хлебопечка LG HB-157CE (HB-159E, HB-206CE, HB-207JE)  

Хлебопечка Saturn ST-EC7776 Grenada  

Хлебопечка Saturn ST-EC8771 Ophelia1 2 3 4 5 6 7